Zarząd

Prezes – Norbert Halupcyok

Naczelnik – Marek Pańczyk

II Naczelnik – Marian Wróbel

Skarbnik – Łukasz Bednarz

Skarbnik – Andrzej Pańczyk

Gospodarz – Paweł Nadolny

Kronikarz – Grzegorz Kokot

Członek – Dominik Krok